Alias
Advertisement
MV5BNjU3ZDA1ZWUtMWZmMC00NmZlLWE2NmQtZDViYjFiOTdhZWI2XkEyXkFqcGdeQXVyMjQwMDg0Ng@@

Vladimir Skomarovsky is a Soviet actor who played Valery Kholokov in 2.5 The Indicator.

Advertisement